Socioekonomiskt bokslut

 

 

 

Här kan du ladda ner vårt socioekonomiska bokslut – Vänd dem inte ryggen. Bokslutet är en ekonomisk granskning av gängkriminalitet och ett engagemang i vit makt-miljön, samt en beräkning av det ekonomiska utfallet av att utföra eller inte utföra sociala insatser för att hindra dessa problem.

Undersökningen beställdes av CIDES för att skapa förståelse och öka medvetenheten för vikten av förbyggande åtgärder, att göra det enkelt för personer som önskar lämna dessa extrema rörelser och också för att få till en långsiktighet i de satsningar som genomförs. Vårt mål med rapporten är att tydliggöra de ekonomiska incitament som föreligger satsningar på personer på väg in i eller redan i destruktiva subkulturer.

Genom att lyfta fram kostnaderna för delaktighet i extrema, våldsamma subkulturer hoppas vi på större satsningar på ungdomar i riskzon och att få igång samtal om gemensamma riktlinjer för hur myndigheter och organisationer tillsammans kan stötta avhopp.

 

Här kan du ladda ner den fullständiga rapporten som PDF: cides_vanddeminteryggen.
Och här kan du ladda ner en sammanfattning av rapporten.

Vill du beställa den tryckta rapporten för 250 kr? Skicka då namn och adress till: cides@fryshuset.se