Avhopparverksamheter

Det finns relativt få verksamheter som dedikerat arbetar med avhopp. De flesta verksamheter vi träffat bedriver annan kärnverksamhet men möter i sina arbeten ibland personer med behov som handlar om lämnande. Nedan följer en lista med verksamheter som, på olika sätt, möter individer med en önskan att ändra sina liv till det bättre genom att lämna en destruktiv grupp eller rörelse.

Länkarna går till lite olika uppgifter, t.ex. telefonnummer, en e-postadress till kontaktperson eller till verksamhetens hemsida där ni hittar kontaktuppgifter.

.

Avhopparjouren, Polisen i Stockholms län.

Hjälpkällan, avhopp från slutna, religiösa rörelser.

Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet  avhopparverksamhet för livsstilskriminella  i Göteborg.

Kurdiska Federationen Paraply 

X-cons, stöd till personer med erfarenhet av kriminalitet

Kris, stöd till personer med erfarenhet av kriminalitet

Föreningen African Roots i Eskilstuna, telefon: 016-5515012

Konsultationsteam för avhoppare i Malmö, Polisen

Entré, Kriminalvården, behandlingsprogram för personer som vill lämna kriminella grupperingar.

Sy.realize, anhörigstöd för familjer och vänner till personer som överväger att åka och strida med terrorstämplade grupper i framförallt Syrien och norra Irak.

Samhällspunkten, nystartad förening i Göteborg  för unga med frågor och funderingar om t.ex. IS. E-post: samhallspunkten@gmail.com

Passus, verksamhet för stöd till personer som vill lämna t.ex. kriminella nätverk.

Sociala insatsgrupper, samverkan mellan bl.a. polisen och socialförvaltningen. Verksamhet för unga som riskerar att bli kriminella. Finns i flera av landets kommuner. Här finns en karta med verksamheter. Fler SIG finns, kontakta socialförvaltningen i din kommun om du vill veta.

En annan sida av Sverige, Easas, verksamhet för personer med erfarenhet av kriminalitet. (Göteborg och Ludvika).

Exit, avhopp från nationella rörelser.

Brottsförebyggande centrum i Värmland, telefon: 054-18 05 80