Resurscenter

CIDES har drivit ett resurscenter för avhopparverksamheter. Resurscentret är en paraplyorganisation och syftar  till att knyta samman flera lokala verksamheter och/eller personer samt organisera och samordna erfarenhetsutbyten. Fr.o.m. 1 jan 2015 är projektets framtid osäker. Vi återkommer med information. För frågor, se längst ner på denna sida.

 

Målet är att samla de organisationer som var för sig arbetar mot sina respektive målgrupper och stärka de deltagande organisationerna i sina förutsättningar för att förbättra sin avhopparverksamhet. Genom ett gemensamt resurscentrum kan avhopparverksamheterna tillsammans ta hand om kompetensutveckling, projektutvärdering, administration och spridning av resultat.

.
Utbildning och kompetensutveckling
Resurscentret erbjuder också en rad olika föreläsningar och utbildningar för er som är intresserade av att lära er mer om avhopp eller våra målgrupper. Ladda ner en PDF för att se våra erbjudanden.

 

Avhopparverksamheter
Vilka avhopparverksamheter finns i landet och hur kontaktar man dem? De flesta verksamheter vi varit i kontakt med bedriver annan kärnverksamhet men möter i sina arbeten ibland personer med behov som handlar om lämnande. Här kan du se en lista över verksamheter som, på olika sätt, möter individer med en önskan att ändra sina liv till det bättre genom att lämna en destruktiv grupp eller rörelse. Många arbetar framförallt med personer som vill lämna kriminalitet och en kriminell livsstil bakom sig.

Ladda ner anteckningar från vår slutkonferens som ägde rum mellan 27-28 november 2014.

 

Information och forskning
Resurscentret ska bland annat samla in aktuell forskning och publicera texter, ordna nätverksträffar och kurser av de slag som medlemsorganisationerna önskar. I menyraden ovan, hittar du såväl rapporter, artiklar som tips på metodmaterial.

 

Metodmaterial

Här hittar du olika slags metodmaterial som kan vara till nytta i ditt arbete.

 

Från och med 1 jan 2015 gäller följande:

För frågor om högerextremism och våldsbefrämjande extremism, kontakta Robert Örell på Exit: robert.orell@fryshuset.se
För frågor om gäng och kriminella nätverk, kontakta Camila Salazar Atías: camila.salazaratias@fryshuset.se
För frågor om nätverksträffar, kontakta oss via cides@fryshuset.se