Om CIDES

 

 

Vi arbetar med att samla och sprida kunskap som handlar om unga i riskzon för att hamna i destruktiva rörelser och om människor som redan hamnat där (avhopparverksamheter).
Vårt arbete går ut på att samla information från både praktiker och teoretiker, analysera och sprida erfarenheterna vidare. Vi håller flera nätverk där yrkesverksamma träffas och pratar om konkreta problem, där syftet är att hitta de bästa lösningarna och inleda viktiga samarbeten. I nätverket finns bl.a. socionomer, lärare, kuratorer, jurister samt representanter från Socialstyrelsen, polisen, kriminalvården, universitet och högskola, Riksdagen och inte minst, andra projekt inom den ideella sektorn.

Vi söker kunskap via praktikers erfarenheter, utredningar och akademiska texter inom området. Vi anser att det är viktigt för att vi ska kunna fungera som en kunskapsbank. Både intern- och extern kunskap analyseras och sprids i föreläsningar och vid utbildningar som vi erbjuder. Syftet är att dela erfarenheter och information för att motverka bildandet av destruktiva konstellationer, minska nyrekrytering samt underlätta avhopp från dessa.
Till destruktiva subkulturer räknar vi grupperingar såsom nationella rörelser, kriminella nätverk och gäng, fotbollsfirmor och andra våldsamma och/eller våldsbefrämjande grupperingar. Vi ser vissa likheter men även stora skillnader mellan de olika grupperna Fryshuset arbetar med. Det är viktigt att metoderna anpassas efter respektive grupps förutsättningar och behov.

Allt vi gör har samordnats genom vårt projekt Resurscentrum för avhopparverksamheter som är ett paraplyprojekt med syftet att knyta samman flera lokala verksamheter och/eller personer samt organisera och samordna erfarenhetsutbyten. Projektet hade finansiering t.o.m. sista december 2014.