Tidigare träffar

 

Minnesanteckningar och annan dokumentation


2014

141127-141128 Slutkonferens i Stockholm för Resurscenter för avhopparverksamheter. Ladda ner dokumentation från konferensen.

 

Träff i Stockholm 27/11 2014 där vi fick höra om olika projekt som arbetar med placerade barn och unga samt höra en life story. Ladda ner anteckningar från träffen.

.

Träff i Stockholm 25/11 2014 – rundabordssamtal om stöd och hjälp till radikaliserade unga inom våldsbefrämjande islamistisk extremism. Ladda ner minnesanteckningar från träffen.

 

Träff i Stockholm 23/10 2014 då ISDEP höll en kurs om våldsam politisk och religiös extremism. Ladda ner anteckningar från träffen.

.

Träff i Stockholm 19/9 2014 där avhopparverksamheten Homeboy Industries från Los Angeles (US) presenterar sin verksamhet. Länk till videodokumentation 

.

Träff i Stockholm 22/5 2014 med teaterföreställningen Välkommen Hem som bygger på autentiska berättelser från intagna hos Kriminalvården.

.

Nätverksträff i Stockholm 02/04 2014 Om gäng och maskulinitetskonstruktioner. Ladda ner anteckningar från träffen.

 

Nätverksträff i Stockholm 07/02 2014 Tema: Hur möter vi unga som är på väg eller återvänder från kriget i Syrien? Vi lyfter några olika förslag och exempel på åtgärder från praktiker ute på fältet.

 

2013

Nätverksträff i Stockholm 25/10 2013 hölls en träff om gräsrotsengagemang där vi lyfte fram olika exempel på hur man kan skapa positiv förändring inom våldsbejakande, eller på andra sätt destruktiva, grupper.

 

Nätverksträff i Stockholm 07/05 2013  – Träff och visning av filmen Jag har en dröm – om Kriminalvården och återfall i brott efter frihetsberövning.
.

Nätverksträff i Stockholm 15/03 2013 Tema: missbruksproblematik bland unga. Hur påverkar missbruk möjligheterna till avhopp och hur kan missbruk hänga ihop med eventuellt ökade risker för att dras med i sammanhang där avhopp kan bli en fråga?

 

Nätverksträff i Stockholm 21/02 2013 Extrainsatt träff med Lou Ferrante från Gambinofamiljen.
.

Nätverksträff i Stockholm 31/01 2013 Magishow om påverkan och manipulation.
.

2012

Nätverksträff i Stockholm 29/11 2012 Tre olika projekt presenterar sitt arbete om avhopp från gängrelaterad kriminalitet.
.
Nätverksträff i Stockholm 19/10 2012 – Om idrottsrelaterat våld och huliganism.
.
Nätverksträff i Stockholm 6/9 2012  Om diskussionshubbar och erfarenheter om relaterade verksamheter från New York, US.
.
Nätverksträff i Stockholm 23/4 2012 Kombinerad nätverksträff och lansering av vårt socioekonomiska bokslut “Vänd dem inte ryggen!”
.
.

Nätverksträff 7/3 2012 Fortsatta samtal om vad vi kan göra och hur man kan påverka?

.

Nätverksträff 20/1 2012 Krisen i Malmö. Vad gör vi?

.

2011

Nätverksträff 11/11 2011 Vilka särskilda resurser kan personer med ADHD behöva?

.

Nätverksträff 7/10 2011  ”Det svider i hjärtat” – Filmvisning och  diskussion.

.

Nätverksträff 9/9 2011  Efter sommarens terrordåd i Norge. Om högerextremism och politiskt motiverad terrorism.

.

Nätverksträff 16/6 2011  Den blomster tid nu kommer… brinner våra förorter?

.

Nätverksträff 14/4 2011  Olika perspektiv på fotbollshuliganer – individ, näringsliv och polis.

.

Nätverksträff 4/3 2011 Hur kan man underlätta mötet mellan unga och myndighet?

.

Nätverksträff 25/1 2011  Om våldsbejakande extremism.

.

2010

.

Nätverksträff 26/10 2010  Teater Fryshuset visar “Förorten Brinner”

.

Lunchföreläsning 15/9 2010 Maria Morales (Unga KRIS) föreläser om kriminalitet och ungdomsvåld.

.

Nätverksträff 7/9 2010  CIDES ungdomsråd konkretiserar problem som finns och ger förslag på lösningar.

 

Nätverksträff 17/6 2010 Om vikten av förebyggande arbete.

.

Nätverksträff 18/5 2010  Prevention vs. repression. Var lägger samhället sina resurser?

.

Nätverksträff 19/3 2010  Första träffen! EVER!