Nätverk

.

Tanken med våra träffar är att erbjuda ett forum som främjar möjligheter för informations – och erfarenhetsutbyte mellan aktörer som på olika sätt, i sin yrkesutövning, möter personer i behov av stöd i frågor som handlar om slutna, destruktiva grupperingar eller direkta avhopp.
Träffarna syftar till att fungera som ett brobyggande som sker på en neutral arena (Fryshuset) där målet är att ge möjlighet för olika instanser som arbetar med unga att diskutera eller söka information, att tala direkt med någon som kan ge ett annat perspektiv på en viktig fråga eller ett problem samt att bygga relationer.

Vi önskar att träffarna fungerar som katalysator för prestigelösa och lösningsfokuserade samarbete med det gemensamma målet att skapa bättre förutsättningar och en tryggare vardag för våra målgrupper och deras anhöriga. Vi hjälper er gärna med allt vi kan gällande att starta en avhopparverksamhet eller annan stödjande verksamhet för de målgrupper vi möter.

.