CIDES

CIDES är ett projekt på Fryshuset. Projektet arbetar med problem och frågeställningar som rör unga i destruktiva subkulturer. 

CIDES tar nu på nytt upp sina nätverksträffar, med syfte att samla krafter i samhället mot det dödliga våldet bland unga. Nätverket är till för yrkesverksamma och privatpersoner som vill engagera sig att träffas och prata om konkreta lösningar på problem. Prestigelöst försöker vi hitta de bästa lösningarna och inleda viktiga samarbeten.

– Under 2017 har vi sett en eskalering av det dödliga våldet bland unga i våra mest utsatta områden. Vi vill bjuda in till samtal för att försöka hitta lösningar på den situation som vi nu ser, säger Camila Salazar Atías, Kunskapsområdeschef, Fryshuset och grundare av Cides.

Vi driver även ett nationellt Resurscenter för Avhopparverksamheter (RA).

.
CIDES/RA erbjuder olika utbildningar om avhopp och destruktiva subkulturer och om hur man kan stötta dem som vill gå vidare.