CIDES

 

CIDES är ett projekt på Fryshuset. Projektet arbetar med problem och frågeställningar som rör unga i destruktiva subkulturer. Från och med 1 jan 2015 går projektet in i en ny fas. Våra verksamhetsområden kommer i huvudsak att förvaltas av Fryshuset i stort, snarare än inom projektet.

 

CIDES samordnar nätverk där yrkesverksamma träffas och pratar om konkreta lösningar på problem, där vi prestigelöst vill hitta de bästa lösningarna och inleda viktiga samarbeten. Under 2015 kommer vi genomföra två-tre träffar. Information om teman och datum kommer senare.

 

Vi driver även ett nationellt Resurscenter för Avhopparverksamheter (RA).  Fr.o.m. 1 jan 2015 är projektets framtid väldigt osäker. Vi återkommer med information. Läs mer om det här.

 

.
CIDES/RA erbjuder olika utbildningar om avhopp och destruktiva subkulturer och om hur man kan stötta dem som vill gå vidare. Klicka på bilden till vänster om du vill veta mer!